درمان نامحدود آسیب (TRU) یک فرآیندی می باشد که برای کاهش دادن و یا از بین بردن تاثیرات منفی مربوط به حوادث آسیب زا طراحی شده است.

در درمان TRU، فردی که مورد سوء استفاده، بی توجهی و یا آسیب های دیگری قرار گرفته است، از طریق حرکات دستی که درمانگر TRU انجام می دهد، راهنمایی می شود.

هر چند که ممکن است این حرکات در اولین نگاه ساده به نظر برسند، ولی برای تحریک نیمکره سمت راست مغز افراد طراحی شده است.

باور بر این است که بخشی از تاثیرات آسیب می تواند تغییر یابد و یا در صورت امکان، از بین برود.

تاریخچه و توسعه درمان نامحدود آسیب

روش درمان نامحدود آسیب، یک روش تقریبا جدیدی است که به مدل های روان درمانی موجود اضافه شده است.

این روش در اواسط دهه ۱۹۹۰ و توسط روبرت سیسیونه[۱] معرفی شد و در سال های بعدی مورد اصلاح و ویرایش قرار گرفت.

سیسیونه به دلیل تجربه شخصی خودش، بر این باور بود که هنر می تواند یک عامل مفید و با ارزشی در ایجاد نشاط و جوانی مجدد در ذهن و بدن باشد و به تسکین و بهبود استرس ها و اضطراب ها منتهی شود.

در نتیجه کار وی بر روی افراد زنده مانده از آسیب، وی این نگرانی خود را مطرح کرد که روش های گفتار درمانی مرسوم، در رفع سریع علائم مربوط به استرس بعد از آسیب، کاربرد محدودی دارند.

شناخت این دو عامل – قدرت ایجاد زندگی جدید توسط هنر و کمبودهای شناخته شده در روان درمانی سنتی – منجر به ایجاد انگیزه کافی برای رشدTRU  شد.

روش شناسی TRU، تا حد زیادی از هنر درمانی بدست آمده است، ولی به منظور ایجاد نتایج سریع تر طراحی شده است.

علاوه بر آن، برخلاف سایر روش های درمان آسیب، از قبیل درمان رفتاری – شناختی (CBT) و تمرکز زدایی و انجام دوباره حرکت چشم (EMDR)، TRU به منظور دست یابی به نتایج دلخواه، به تغییرات زبانی و یا مراحل پردازشی نیمکره چپ مغز نیازی ندارد.

TRU اساسا یک روش غیر زبانی می باشد؛

هر چند که مبنای دقیق عصب شناختی مربوط به کارایی این روش، به صورت کلی مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است، ولی ارزش درمانی این روش مربوط به قابلیت موجود در تحریک پردازش مربوط به نیمکره سمت راست می باشد.

مشکلات درمان شده به وسیله درمان نامحدود آسیب

روش درمانی TRU، به طور خاص برای تسکین علام استرسی و اضطرابی بعد از آسیب طراحی شده است.

تا به حال، این روش درمانی برای درمان یک سری از مشکلات به کار گرفته شده است که عبارتند از:

  • سوء استفاده فیزیکی
  • سوء استفاده جنسی
  • سرقت
  • تصادف ماشینی
  • تصادف صنعتی
  • انفجارها
  • تیراندازی ها
  • بلایای طبیعی
  • حملات تروریستی

بر اساس تحقیق چاپ شده، TRU می تواند برای درمان علائم مربوط به آسیب، صرف نظر از تعداد و دامنه حوادث آسیب زایی که توسط فرد تجربه شده است، مفید و کارا باشد.

همچنین این تحقیق مدعی است که این روش برای تمامی آسیب هایی که در دوره های قبلی و آسیب هایی که اخیرا ایجاد شده است، مفید می باشد.

هر چند که اکثر افراد درمان شده، حداقل یک حادثه آسیب زا را تجربه کرده اند، ولی شاهد حادثه آسیب زا بودن هم می تواند توسط این رهیافت درمان شود.

روش درمان نامحدود آسیب، تا چه حدّی کاربرد دارد؟

اثبات شده است که TRUیک روش موفقی در کاهش دادن و از بین بردن علائم سنّتی مربوط به استرس بعد از آسیب می باشد که این آسیب ها شامل کابوس های شبانه، برگشت دوباره آسیب، بیش از حد عصبانی شدن و دردهای مزمن می باشد.

شواهدی که از کارایی TRU حمایت می کنند، مربوط به دو منبع می باشند:

مشاهدات خود سیسونه در مورد افرادی که درمان کرده است و یک مطالعه در مورد زوجین، که یکی از آنها در مجله آسیب و زیان: مطالعات و اقدامات درمانی چاپ شده است.

بر اساس مشاهدات شخصی سیسیونه، افرادی که برای چندین سال مورد سوء استفاده قرار گرفته اند، می توانند فقط از طریق یک سری از درمان ها به بهبود از علائم مربوط به آسیب ها دست یابند.

سیسیونه به منظور به دست آوردن شواهد تجربه مربوط به کارایی TRU، در سال ۲۰۰۰ یک بررسی مقدماتی را انجام داد.

یک طراحی بعد از آزمون / قبل از آزمون، توسط ۱۰ کودک ۸ تا ۱۴ ساله ای انجام شد که چند حادثه آسیب زا را تجربه کرده بودند.

  هر یک از افراد، سه بار تحت درمان ۴۵ دقیقه ای TU قرار گرفتند. علائم آسیب با استفاده از ابزارهای خود گزارش دهی، و همچنین فرم ارزیابی درمانگر بررسی شدند.

نتایج به دست آمده نشانگر یک کاهش قابل توجه در استرس بعد از آسیب و علائم مربوطه، همانند عصانیت و افسردگی، بود که بعد از سه دوره درمانی به دست آمده بودند.

فراوانی این علائم یک کاهش چشم گیری را داشت و از میزان ۸٫۵۸ مورد در هر هفته مربوط به دوره قبل از درمان، به ۰٫۴ مورد در هر هفته مربوط به دوره بعد از درمان رسید.

درمان نامحدود آسیب
درمان نامحدود آسیب

یک مطالعه بعدی که توسط سیسیونه انجام شد، ارزش های درمانی TRU را بیشتر نشان داد.

در این مطالعه، یک طرح آزمایشی گروه کنترلی، با یک نمونه بزرگتر از افراد بالغ مورد استفاده قرار گرفتند.

شرکت کنندگان حداقل سه بار آسیب را تجربه کرده بودند و قبل از شروع مطالعه، علائم مربوط به استرس بعد از آسیب را تحمل کرده بودند.

همانند بررسی مقدماتی، یک ابزار خود گزارشی و یک فرم بررسی درمانگر، برای اندازه گیری علائم آسیب مورد استفاده قرار گرفت.

مقایسه امتیازات قبل از درمان و بعد از درمان نشانگر یک کاهش قابل توجه در علائم آسیب بود؛

یک بررسی که چهار ماه بعد از اتمام دوره درمانی صورت گرفت، نشان داد که این نتایج و بهبود ها ثابت مانده است.

مزایای درمان نامحدود آسیب

TRU در هنگام بکار گیری توسط یک درمانگر، به ندرت از گفتار درمانی استفاده می کند، این امر نشان می دهد که درمانگر مجبور به درمان زبانی یا بصری حوادث آسیب زا و تجربه تاثیرات منفی مرتبط نمی باشد.

در مقابل، به شخص درمانجو مارکر های رنگی و یک تابلو نقاشی داده می شود و توسط درمانگر و از طریق حرکات دست خاصی که مارکر در آن قرار دارد، راهنمایی می شود.

بر اساس مطالعات صورت گرفته در زمینه TRU، معمولا افراد در  حین اجرای درمان آرام و راحت به نظر می رسند .

در موارد محدودی واکنش های ناسازگار، غیر از خستگی محدود و یا سردرگمی ملایم که چند ساعت بعد از اتمام دوره درمانی از بین می رود، را تجربه می کنند.

سیسیونه TRU را به منظور ایجاد نتایج سریع طراحی کرد. شواهد موجود بیانگر این است که این نتایج می تواند در طول زمان ثابت بماند و پیشرفت های موجود در سلامت روان شناختی کلی، حتی در دوره های بعد از اتمام درمان هم توسط افراد درمانجو تجربه می شود.

همچنین فرض می شود که TRU یک روش ایمنی برای استفاده کودکان، نوجوانان و افراد مسن می باشد.

شاید مهمترین تاثیر بالقوه این روش درمانی، عبارت از کاربرد آن در قطع چرخه های ایجاد کننده سوء استفاده می باشد.

به دلیل اینکه این رهیافت درمانی شامل از بین بردن احساسات و علائم مربوط به آسیب می شود، احتمال ایجاد مجدد الگوهای سوء استفاده ای کاهش می یابد.

محدودیت های مربوط به درمان نامحدود آسیب

به دلیل اینکه هدف اولیه از TRU شناخت موارد آسیب زا می باشد، ممکن است که در درمان برخی از افراد که با مشکلات حادّی مواجه هستند، کارایی مناسبی را نداشته باشد.

در برخی موارد، کاربرد همزمان TRU و سایر روش های درمانی می تواند مفید باشد.

علاوه بر آن، برای افرادی که به صورت همزمان مشکل الکلی و مواد را دارند، TRU هیچ نوع کاربردی را ندارد.

همچنین این رهیافت درمانی در مورد افراد دارای شخصیت حدّی هم کاربرد محدودی دارد.


[۱] Robert Cicione

ترجمه : دکتر دادخواه

تجرید (انتزاع) – فرآیند شناختی
تجرید (انتزاع) – فرآیند شناختی

تجرید، به عنوان یک نوع فرآیند شناختی مربوط به درک کردن یا احساس کردن، یک ویژگی یا رابطه ای می باشد که در برخی از…

درمان صحرایی
درمان صحرایی

درمان صحرایی، که همچنین به عنوان مراقبت سلامتی رفتار بیرونی مورد اشاره قرار می گیرد، یک روش درمانی است که از س…

مکالمه گفتاری
مکالمه گفتاری

مکالمه گفتاری، یک روشی است که درمانگر با بکارگیری بخش های خاص از روان فرد در حین مکالمه، آن بخش ها را شناسایی م…

درمان رفتاری – شناختی متمرکز بر روی آسیب
درمان رفتاری – شناختی متمرکز بر روی آسیب

درمان رفتاری – شناختی متمرکز بر روی آسیب (TF – CBT) یک مدل درمانی بر مبنای مشاهده می باشد که به کودکان، نوجوانان، و…

درمان نامحدود آسیب
درمان نامحدود آسیب

درمان نامحدود آسیب (TRU) یک فرآیندی می باشد که برای کاهش دادن و یا از بین بردن تاثیرات منفی مربوط به حوادث آسیب زا…

درمان زمینه فکری
درمان زمینه فکری

درمان زمینه فکری (TFT) یک روش روان درمانی مبتنی بر انرژی می باشد که برای کاهش علائم روان شناختی و اختلال و از طریق…

رهیات درمانی خط زمانی
رهیات درمانی خط زمانی

رهیافت درمانی خط زمانی توسط تاد جیمز توسعه یافت. رهیافت درمانی خط زمانی شامل درمان در سطح ناهوشیار می باشد و ب…

بازی درمانی
بازی درمانی

بازی درمانی یک رهیافتی می باشد که برای درمان خانواده و کودکان به کار گرفته می شود و هدف آن شناسایی مشکلات رفتار…