سفر جادوگری یک تکنیکی می باشد که در حین تجربه و اجرا، یاد گرفته می شود و فرد در آن ماهر می شود.

با اجازه دادن به افراد برای داشتن یک سفر نمادین، آنها چیزهای مختلفی را خواهند شنید و احساس خواهند کرد.

درمانگر از طریق سفرهای اولیه خود، افراد درمانجو را راهنمایی می کند و بعد از آن، درمانجو بر روی پرواز های بعدی کنترل خواهد داشت.

درک، مشخص بودن و شناخت در هر سفر عمیق تر می شود.

در طی این رهیافت درمانی، درمانجو حس و درک دقیق تر و آگاهانه تری نسبت به عواطف و احساسات خواهد داشت و نحوه پذیرش مواردی که در طول سفر خود می بیند را آموزش خواهد دید.

سفر جادوگری با ابزارهای موسیقی مقایسه شده است، چرا که برای کارایی و موفقیت این تکنیک هم به تمرینات زیادی نیاز وجود دارد.

جادوگری و سطوح هوشیاری

جادوگری بر مبنای این عقیده ایجاده شده است که فرد می تواند از طریق قرار گرفتن در بی هوشی نشئه ای، با دنیای روح ارتباط برقرار کند.

این فرآیند بالاتر از آرمان مرسوم در مورد حقیقت می باشد و فرد با انجام دادن این سفر، به جادوگری تبدیل می شود که قادر است از اعماق وجود خودش، به دانش افسانه ای و قدرت درمان دست یابد.

در این مورد سه حوزه، یا سطوح هوشیاری درونی وجود دارد که عبارتند از دنیاهای بالایی، متوسط و پایینی.

سفر جادوگری

این حوزه های درونی تا زمان ایجاد شدن، در درون ما قرار دارند و ما نسبت به آن هیچ مسئولیتی نداریم، با این وجود، علم جادوگری بر این اعتقاد است که ما آنها را کشف می کنیم.

این حوزه ها، همراه با هم در دنیای نا هوشیار نگه داشته می شوند و یک بخش اساسی در روان ما می باشند و باعث می شود که ما به صورت آزاد، از قسمتی از آنها جدا باشیم.

سفر جادوگری به چه شکلی می باشد؟

سفر جادوگری عبارت از سفر به درون خود فرد و با هدف مشورت و درمان می باشد.

این رهیافت یک روش عمیقی برای اجرای یک مکالمه درونی و مشخص کردن اطلاعاتی مهم و حیاتی می باشد.

وجود درونی، به صورت ثابتی با تمام سطوح هوشیاری ما ارتباط دارد.

سفر جادوگری فرض می کند که افراد در درون خودشان پاسخ سوال هایشان، چه خوب و چه بد، را خواهند یافت.

در طول این سفر، فرد در فضایی فراتر از آگاهی خودش قرار می گیرد. در اغلب موارد، افراد درمانجو نورهای (سبک های) مختلف را تجربه خواهد کرد و به روش های مختلفی آن را تفسیر خواهد کرد.

بیشتر افراد یک تغییری را در دمای بدن خودشان و یا یک جابجایی حرکتی را تجربه خواهند کرد.

این تجربه در نوع خودش منحصر به فرد می باشد و منجر به ایجاد آگاهی های پیش بینی نشده و آشکار شدن آنها خواهد شد.

منبع : دکتر دادخواه

روان شناسی تغییر شخصیتی
روان شناسی تغییر شخصیتی

روان شناسی تغیر شخصیتی، منجر به تسهیل مطالعات مربوط به رابطه ذهن – بدن، جنبه معنوی، بخش هوشیار و تغییر فرد می …

تحلیل تبادلی
تحلیل تبادلی

تحلیل تبادی، که توسط روان پزشکی به اسم اریک برن توسعه یافت، یک نوع روان شناسی مدرن می باشد که روابط و تعاملات ف…

روان پزشکی متمرکز بر روح
روان پزشکی متمرکز بر روح

روان پزشکی متمرکز بر روح توسط جان ال بولین ، که دارای درجه کارشناسی ارشد بود، توسعه یافت. این روش ترکیبی از آگا…

سفر جادوگری
سفر جادوگری

سفر جادوگری یک تکنیکی می باشد که در حین تجربه و اجرا، یاد گرفته می شود و فرد در آن ماهر می شود. با اجازه دادن به ا…

آموزش خویشتن پذیری
آموزش خویشتن پذیری

آموزش خویشتن پذیری یک رهیافت آموزشی و جایگزین برای روش درمان سنتی است و هدف آن کمک به افراد درمانجو برای غنی تر…

طرح درمانی
طرح درمانی

طرح درمانی می تواند به شخص درمانجو کمک کند تا الگوهای رفتاری و تفکر خودش را شناسایی کند و شرایط سلامت روانی اش …

رویایی با ترس ناشی از کرونا
رویایی با ترس ناشی از کرونا

مشاور کو به نقل از سایت ایسنا در مورد رویایی با ترس ناشی از کرونا : تکنیک نوشتن افکار جهت کاهش ترس ناشی از کرونا…

چگونه می توانید یک فرد سالم و خوشحالی باشید
چگونه می توانید یک فرد سالم و خوشحالی باشید

خوشحالی و سلامتی از آن چیزی که فکرش را می کنید، به شما نزدیکتر هستند! یک سبک زندگی سالم می تواند وضعیت روانی شما…