برای زندگی کردن با سایر افراد و حتی با خانواده خودتان، به شکیبایی و موافقت نیاز دارید.

رابطه شما با افرادی که با هم زندگی  می کنید، می تواند یک تاثیر قابل توجهی بر روی کیفیت زندگی تان داشته باشد.

با این وجود در صورتیکه شما به هم خانه ایتان احترام بگذارید، می توانید یک محیط زندگی لذت بخشی داشته باشید.

روش یک – احترام گذاشتن به والدینتان

 آنها را در اولویت قرار دهید
آنها را در اولویت قرار دهید

 ۱٫ آنها را در اولویت قرار دهید.

بخشی از احترام به یک فرد عبارت از اولویت قائل شدن به آن فرد در زندگی تان است.

در صورتیکه یک فرد ارزش صرف کردن وقتتان را نداشته باشد، در این صورت سایر کارهایتان ارجحیت بیشتری نسبت به وی خواهد داشت.

همچنین این کارتان به این معنا است که به اندازه کافی نسبت به وی ارزش قائل نیستید و نقش مهمی در زندگی تان ندارند. این مورد می تواند تاثیر ویرانگری بر طرف مقابلتان داشته باشد.

زمانی که همسرتان با شما صحبت می کند، به چشم هایش نگاه کنید و زمانی که در کنارشان هستید، گوشی یا هر نوع وسیله حواس پرت کننده را از خودتان دور کنید؛

همچنین باید یک زمان مشخصی را در هر هفته – یا حتی در هر روز- برای بودن در کنار هم تعیین کنید.

زمان یک فرد ارزش زیادی دارد. صرف کردن زمان در کنار یک فرد نشان دهنده احترامتان به طرف مقابل می باشد.   

از همسرتان تعریف کنید

۲٫ از همسرتان تعریف کنید.

همسرتان باید هر موردی که در موردش دوست دارید را بشنود، حتی در صورتی که کلا با هم باشید.

این فرض را نداشته باشید که وی همه احساساتتان را می داند. تحسین کردن می تواند منجر به نزدیک تر شدن شما دو نفر شود و سطح احترام موجود مابینتان را افزایش دهد.

در صورتیکه از همسرتان به خاطر کارهایی که در خانه انجام می دهد، تعریف کنید، در واقع به فداکاری و سخت کوشی وی و همچنین به زندگی مشترکی که با هم داشته اید، احترام می گذارید.

برای مثال می توانید بگویید که “از اینکه خانه مان را تمیز و مرتب نگه می داری، واقعا ازت ممنونم.” شنیدن این تشویق ها به وی نشان خواهد داد که از کارهایش قدرددان هستید.

احترام و قدردانی خودتان را از طریق تعریف کردن از ویژگی های مثبت همسرتان هم نشان بدهید.

این ویژگی ها می توانند شامل اقدامات متفکرانه وی یا حتی ویژگی های فیزیکیش، همانند خنده هایش باشد.

برای مثال می توانید بگویید که “خنده ای که در حین وارد شدنم به خانه بر لبتان دارید را واقعا دوست دارم.”

یک دیدگاه و نگرش خوبی داشته باشید
یک دیدگاه و نگرش خوبی داشته باشید

۳٫ یک دیدگاه و نگرش خوبی داشته باشید.

احتمالا شما در برابر والدین، دوستان و رئیس خودتان یک فرد مودبی هستید، چرا که به آنها احترام می گذارید.

احتمالا شما هیچ وقت به برخورد کردن یا انتقاد کردن از آنها فکر نکرده باشید. دقیقا همین ذهنیت را باید در مورد همسرتان هم داشته باشید.

در صورتیکه یک برخورد مهربانانه، بخشنده و مودبانه ای نسبت به وی داشته باشید، در واقع محبت خودتان را نشان خواهید داد و در نتیجه شرایط کاملا جدیدی در رابطه تان ایجاد خواهد شد.

به صورت هدفمند در کنار همسرتان خوشحال باشید و او را تشویق کنید، حتی در صورتیکه وی این کار را انجام ندهد.

به همسرتان بگویید که دوستش دارید و از بودن در کنارش خیلی خوشحال هستید.

احتمالا همسرتان هم چنین برخوردی نسبت به شما خواهد داشت؛ این شرایط می تواند منجر به تقویت رابطه شما شود.

بر روی ویژگی های مثبت همسرتان متمرکز شوید
بر روی ویژگی های مثبت همسرتان متمرکز شوید

۴٫ بر روی ویژگی های مثبت همسرتان متمرکز شوید.

تمرکز کردن بر روی موارد اشتباه همسرتان یک کار آسانی است، به خصوص در صورتیکه این احساس را داشته باشید که همسرتان در برخی زمینه ها نقص دارد.

به جای این کار سعی کنید بر روی کارهای درستی که همسرتان انجام می دهد یا بخش هایی که در آن وضعیت خوبی دارد، متمرکز شوید.

شنیدن حرف های مثبت به جای حرف های منفی همسرتان را تشویق خواهد کرد تا به کارهای خوبش ادامه دهد و از این طریق نشان خواهید داد که به وی ارزش قائل هستید.

همواره به دنبال پیدا کردن بهترین ویژگی های همسرتان باشید و این نکته را به یاد داشته باشید که او هم همانند شما یک انسان ناکاملی است.

به همسرتان بگویید که دوست دارید در رابطه با چه موضوعی صحبت کنید؛ این کار می تواند منجر به بهبود روابطتان شود.

برای مثال می توانید بگویید که “از اینکه به حرف های من در مورد استرس های مربوط به کارم گوش دادید، واقعا ممنونم.”

راستگو و صادق باشید
راستگو و صادق باشید

۵٫ راستگو و صادق باشید.

صداقت مبنای یک رابطه مثبت و سالم است. داشتن صداقت منجر به تقویت روابط شما و همسرتان خواهد شد و نشان خواهد داد که یک فرد قابل اعتمادی هستید.

واقعیت را به همسرتان بگویید، حتی در صورتیکه شنیدن آن ناراحت کننده باشد.

از طریق مطابقت دادن اقدامات خودتان با حرف هایتان، یک نوع صداقتی را به رابطه تان القاء کنید.

برای مثال در صورتیکه ناراحت باشید، هیچ وقت نگویید که “من خوشحالم”. صداقتتان را از طریق بروز دادن واقعی احساساتتان نشان دهید.

شما می توانید بگویید که “اگر بخواهم صادق باشم، باید بگویم که از اینکه نتوانستیم در سالگرد ازدواجمان در کنار هم باشیم، ناراحت هستم.”

زمانیکه شما صداقت داشته باشید، همسرتان هم یک نوع احساس تعهدی برای صادق بودن خواهد داشت.

ببخشید
ببخشید

۶٫ ببخشید.

زمانیکه یک فردی را دوست داشته باشید، تمایل خواهید داشت که وی را بی گناه فرض کنید.

این مورد می تواند به معنای فراموش کردن وی و انتظار داشتن از وی برای انجام دادن کار درست باشد، حتی در صورتی که بعدا شما را ناراحت کند. کینه و لجاجت می تواند یک رابطه مسمومی را ایجاد کند.

سعی کنید که همدیگر را ببخشید و در نتیجه آن یک رابطه مثبت تری به دست بیاورید.

مهمترین بخش فراموشی و بخشش عبارت از فراموش کردن احساسات ناراحت کننده ای است که در نتیجه یک خیانت ایجاد شده است.

زمانی که با دیدگاه همسرتان همدلی داشته باشید، به راحتی خواهید توانست که او را ببخشید.

یک مرحله به عقب برگردید و سعی کنید که موقعیت را از نقطه نظر همسرتان ببینید. آیا این رفتار وی قابل توجیه است؟

شاید همسرتان از بیان واقعیت خجالت کشیده است یا ترسیده است.

این کار باعث نمی شود که شما یک بهانه ای برای توجیه این رفتار منفی همسرتان پیدا کنید.

ولی به شما کمک خواهد کرد تا او را به عنوان یک انسانی در نظر بگیرید که ممکن است یک سری خطاها و اشتباهاتی داشته باشد.

با هم توافق کنید که یک مشکلی را به صورت مکرر بیان نکنید – حتی در صورتیکه تا به حال رفع نشده باشد.

در این شرایط سعی کنید که در سایر حوزه ها با هم مهربان باشید و از یکدیگر تعریف کنید.

بخش دو –  به کودکانتان احترام بگذارید.

 به کودکتان اجازه دهید تا بتوانید به او کمک کنید
به کودکتان اجازه دهید تا بتوانید به او کمک کنید

۱٫ به کودکتان اجازه دهید تا بتوانید به او کمک کنید.

اجازه دهید کودکتان یک سری کارهایی را خودش انجام دهد. زمانیکه در انجام کار کودکتان دخالت می کنید، در واقع به وی نشان می دهید که نمی تواند کارش را انجام دهد.

در صورتیکه اجازه دهید کودک خودش کارش را انجام دهد، به وی نشان خواهید داد که به او باور دارید و بهش احترام می گذارید.

یک سری کارهای متناسب با سن کودکتان را انتخاب کنید تا خودش آنها را انجام دهد.

مواردی از قبیل انتخاب لباس، پوشیدن لباس و مسواک زدن دندان یک سری کارهای متناسبی برای کودکان هستند.

به کودکان بزرگتر اجازه دهید تا در صورتیکه بتوانند خودشان غذایشان را درست کنند، درخواست های شغلی را کامل کنند و رانندگی کنند.

احساسات و عقاید آنها را تایید کنید
احساسات و عقاید آنها را تایید کنید

۲٫ احساسات و عقاید آنها را تایید کنید.

کودکان عواطف مختلفی را از خودشان نشان می دهند. شاید با برخی از این احساسات مخالف باشید.

همچنین شما باید نشان دهید که این احساسات و تفکرات را قبول دارید و هیچ مخالفتی با آنها ندارید.

به کودکتان بگویید که حرفشان را کاملا درک می کنید. برای مثال، می توانید بگویید که “زمانیکه دوستتان ناراحت است، نمی توانید فیلم ببینید، درست است؟

من از اینکه این احساس را دارید، ناراحت هستم.” شما از این طریق احساسات کودکتان را تایید می کنید، ولی هیچ دخالتی در تصمیم گیریش نمی کنید.

در واقع به گفته هایش احترام می گذارید، حتی در صورتیکه با آنها مخالف باشید.

رفتاری که می خواهید ببینید را مدل بندی کنید
رفتاری که می خواهید ببینید را مدل بندی کنید

۳٫ رفتاری که می خواهید ببینید را مدل بندی کنید.

نوع احترامی که دوست دارید کودکتان به شما نشان بدهد را مدل بندی کنید.

شاید کودکتان نداند یا نشناسد که احترام گذاشتن به چه شکلی است. نشان دادن احترام نسبت به کودک و اطرافیانتان نشان خواهد داد که انتظار چه نوع رفتاری را از او دارید.

برای مثال، صحبت کردن مهربانانه و مودب بودن یک روش مناسبی برای نشان دادن احترام است.

نباید به صورت مداوم از کودکتان انتقاد کنید و همچنین تعریف کردن نشان دهنده یک نوع احترام است. احتمالا کودکتان بعد از دیدن این رفتار در شما، آن را تکرار خواهد کرد.

از سخنرانی کردن برای  کودکتان اجتناب کنید
از سخنرانی کردن برای  کودکتان اجتناب کنید

۴٫ از سخنرانی کردن برای  کودکتان اجتناب کنید.

افراد بزرگسال در اغلب مواقع به نحوی با کودکان صحبت می کنند که انگار خودشان هیچ وقت کودک نبوده اند.

این مورد می تواند یک نوع بی احترامی باشد، به خصوص در زمانی که سوالاتی پرسیده شود.

به کودکتان اجازه دهید تا به سوالات خودش پاسخ دهد و یک بحثی با هم داشته باشید. در صورتیکه برای کودکتان سخنرانی کنید، نشان خواهید داد که نسبت به گفته های او هیچ اعتمادی ندارید.

در صورتیکه یک فردی سوالاتی در مورد کودکتان از شما بپرسد، به او بگویید که “از خودش بپرسید.

او بهتر می تواند جواب بدهد.” کودک شما از اینکه به وی شانس پاسخ دادن به سوالات را داده اید، به خودش افتخار خواهد کرد.

همچنین این کار نشان خواهد داد که شما به توانایی کودکتان برای انجام این کار اعتماد دارید.

رفتارها را به صورت آرام و بدون هیچ نوع تناقضی اصلاح کنید
رفتارها را به صورت آرام و بدون هیچ نوع تناقضی اصلاح کنید

۵٫ رفتارها را به صورت آرام و بدون هیچ نوع تناقضی اصلاح کنید.

کودکان برای شناخت رفتار مناسب به ساختار و نظم نیاز دارند. با این وجود، دادن زدن یا خشمگین شدن در زمانیکه کودک یک کاری را انجام می دهد، یک نوع رفتار مثبت و حمایت کننده از او نخواهد بود.

به منظور ایجاد احساس احترام و تبعیت کردن از قواعد موجود، باید در حین اصلاح کردن یک رفتار بد، مهربان و ثابت قدم باشید.

به جای سخنرانی کردن یا عصبی شدن، یک پاسخ منطقی برای شکایت و سوال کودکتان پیدا کنید؛

برای مثال می توانید بگویید که “این یک قانون است.” در صورتیکه مجبور باشید، می توانید با استفاده از یک سری جملاتی احساسات کودکتان را تایید کنید؛

برای مثال “من مطلع هستم که دوست داشتی شام را در جلوی تلویزیون بخوری تا بتوانی برنامه مورد نظرت را ببینی، ولی همه ما همواره باید شام را بر روی میز غذا خوری بخوریم. این یک قانون است.”

در صورتیکه کودکان شما از طریق بروز یک رفتار بد به دنبال جلب توجهتان باشند، هیچ واکنشی به آنها نشان ندهید.

به جای این کار، رفتارهای مثبت را تعریف کنید. برای مثال، در صورتیکه ببینید آنها وسایلشان را به صورت مشترک استفاده می کنند.

می توانید بگویید که “بله، از اینکه عروسک هایتان را به صورت مشترک استفاده می کنید، خیلی خوشحالم. این روش فوق العاده است!”

بخش سه – احترام گذاشتن به هم اتاقی تان

همه چیز را تمیز نگه دارید
همه چیز را تمیز نگه دارید

۱٫ همه چیز را تمیز نگه دارید.

در اغلب مواقع تمیز نگه نداشتن فضاهای مشترک و فضای مربوط به خود فرد منجر به ایجاد مشکلاتی مابین هم اتاقی ها می شود.

این کار نه تنها یک نوع بی احترامی محسوب می شود، بلکه همچنین به هم اتاقی تان نشان می دهد که از او انتظار دارید تا اتاق را تمیز کنید.

این مورد در اغلب مواقع علت اصلی بروز اختلاف مابین افرادی می باشد که با هم زندگی می کنند.

همواره بعد از استفاده کردن از حمام آن را تمیز کنید، به خصوص خمیردندان و موهایی که در سینک افتاده اند.

علاوه بر این، آشپزخانه را بعد از پختن غذا یا خوردن غذا تمیز کنید. هر نوع آشغالی که ایجاد می کنید را بردارید و جاروبرقی بزنید و گردگیری کنید.

در صورتیکه به این صورت به هم اتاقی تان احترام بگذارید، یک زندگی لذت بخشی خواهید داشت.

یک زمانی را برای خاموشی و ساکت بودن در نظر بگیرید
یک زمانی را برای خاموشی و ساکت بودن در نظر بگیرید

۲٫ یک زمانی را برای خاموشی و ساکت بودن در نظر بگیرید.

در صورتیکه یک مهمانی داشته باشید و در آخر شب با صدای بلندی حرف بزند، به هم اتاقی تان نشان خواهید داد که هیچ اهمیتی به خواب او نمی دهید.

در زمانیکه برای اولین بار می خواهید هم اتاقی شوید، می توانید یک سری قوانینی را مشخص کنید و از بروز این مشکلات پیشگیری کنید. همواره باید این قوانین را رعایت کنید.

در صورتیکه هم اتاقی تان زمان خاموشی رعایت نکند، نباید هیچ ترسی در مورد مخالف کردن با او داشته باشید.

شما می توانید بگویید که “من نمی خواهم که مانع از بودن دوستتان در کنارتان شوم، ولی او قوانین موجود را رعایت نمی کند.

آیا می توانید از دوستتان بخواهید که زمان خاموشی را رعایت کند؟”

در صورتیکه هم اتاقی تان با این درخواستتان مخالفت کند، می توانید مجددا در مورد شرایط موجود – و موقعیت زندگی تان- با هم بحث کنید.

حریم هم اتاقی تان را حفظ کنید
حریم هم اتاقی تان را حفظ کنید

۳٫ حریم هم اتاقی تان را حفظ کنید.

احتمالا شما از دوستتان انتظار ندارید که به صورت دزدکی وارد اتاقتان شود و از وسایل آن استفاده کند؛

بنابراین خودتان هم نباید این کار را انجام دهید. قبل از ورود کردن به فضای متعلق به هم اتاقی تان یا قبل از برداشتن یکی از وسایلش، اجازه بگیرید.

تجاوز به حریم هم اتاقی تان یک نوع بی احترامی می باشد.

در صورتیکه به هم اتاقی تان اعتماد نداشته باشید، یک قفلی به در اتاقتان بزنید

هر چند این کار به هم اتاقی تان نشان خواهد داد که به او اعتماد ندارید، ولی این شرایط بهتر از تجاوز شدن به حریمتان می باشد.

همچنین این کار مانع از بروز اختلافات مربوط به دزدی می شود؛ در صورتیکه یک اختلافی در مورد دزدی به وجود بیاید، وضعیت زندگی شما کاملا نامناسب خواهد شد.

 قبض های خودتان را بپردازید
قبض های خودتان را بپردازید

۴٫ قبض های خودتان را بپردازید.

یک برنامه مشخصی برای پرداخت قبض ها داشته باشید. شما می توانید همه قبض ها را به صورت مشترک بپردازید یا هر شخصی را مسئول یک قبض خاصی بکنید.

بعد از آن، قبض ها را سر موقع بپردازید. در صورتیکه هم اتاقی تان را منتظر پول نگه دارید، در واقع یک نوع بی احترامی نسبت به او نشان خواهید داد.

نویسنده: Klare Heston, LICSW

به روز رسانی شده در: ۴ آوریل ۲۰۱۹ , ترجمه : مشاورکو

تعریف خانواده از دیدگاه روانشناسی برای کودکان و بزرگسالان
تعریف خانواده از دیدگاه روانشناسی برای کودکان و بزرگسالان

یک رابطه خانوادگی می تواند به عنوان هر ترکیبی از …

متن های جذاب و ۱۰۰ پیامک زیبا, متن های جذاب در مورد خانواده
متن های جذاب و ۱۰۰ پیامک زیبا, متن های جذاب در مورد خانواده

متن های جذاب و ۱۰۰ پیامک زیبا, متن های جذاب در مورد …

چرا داشتن یک خانواده سالم اهمیت زیادی دارد؟
چرا داشتن یک خانواده سالم اهمیت زیادی دارد؟

روابط خانوادگی سالم و خوب باعث می شوند که فرزندا…

متن عاشقانه در مورد خانواده
متن عاشقانه در مورد خانواده

خانواده می تواند به عنوان گروهی از افراد تعریف ش…

نحوه اعلام کردن خبرهای مهم به خانواده تان
نحوه اعلام کردن خبرهای مهم به خانواده تان

آیا خبر مهمی دارید که باید به اطلاع خانواده تان ب…

تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی یکی از اعضای خانواده یا یک فردی که دوستش دارید
تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی یکی از اعضای خانواده یا یک فردی که دوستش دارید

هیچ فردی دوست ندارد در مورد این موضوع صحبت کند، و…

لذت بردن از یک هفته بدون موبایل و صفحه نمایش به همراه خانواده تان
لذت بردن از یک هفته بدون موبایل و صفحه نمایش به همراه خانواده تان

هر چند که تجربه کردن یک هفته بدون هیچ نوع صفحه نم…

نحوه متقاعد کردن والدین برای اختصاص دادن یک زمان مناسب به خودشان
نحوه متقاعد کردن والدین برای اختصاص دادن یک زمان مناسب به خودشان

مقالات متعددی در حوزه مربوط به نحوه مطلع کردن وا…