از این موقعیت ها کنار بکشید و موقعیت موجود را به نحوی در نظر بگیرید که انگار از یک پنجره باز و از بیرون به آن نگاه می کنید.

این نکته را به یاد داشته باشید که برای ایجاد یک تغییر، خود شما هم باید یک کاری انجام بدهید.

مراحل:

در مورد روش و رهیافت خودتان مصمم باشید
در مورد روش و رهیافت خودتان مصمم باشید

۱٫در مورد روش و رهیافت خودتان مصمم باشید.

در حین مشاهده کردن اختلاف، همواره سعی کنید به دنبال یافتن یک سری مواردی باشید که هیچ حرفی در مورد آنها زده نشده است
در حین مشاهده کردن اختلاف، همواره سعی کنید به دنبال یافتن یک سری مواردی باشید که هیچ حرفی در مورد آنها زده نشده است

۲٫ در حین مشاهده کردن اختلاف، همواره سعی کنید به دنبال یافتن یک سری مواردی باشید که هیچ حرفی در مورد آنها زده نشده است.

در این شرایط، موارد کم اهمیت نقش بسزایی پیدا می کنند. سعی کنید که بدون هیچ نوع قضاوتی به حرف های طرف های مختلف گوش دهید

شرایط موجود برای سایر افراد، کاملا متفاوت از شرایطی می باشد که قبلا تصور می کردید

۳٫ در صورتیکه خودتان را به جای سایر افراد قرار دهید، در این صورت متوجه خواهید شد که شرایط موجود برای سایر افراد، کاملا متفاوت از شرایطی می باشد که قبلا تصور می کردید.

از طریق حفظ کردن ارتباط چشمی و تایید کردن حرف های طرف مقابلتان توجه کاملی به حرف هایش داشته باشید
از طریق حفظ کردن ارتباط چشمی و تایید کردن حرف های طرف مقابلتان توجه کاملی به حرف هایش داشته باشید

۴٫ در حین گوش دادن به حرف های سایر افراد، از طریق حفظ کردن ارتباط چشمی و تایید کردن حرف های طرف مقابلتان توجه کاملی به حرف هایش داشته باشید.

یک شرایطی را ایجاد کنید که طرف مقابلتان بتواند در مواقع لازم مکث کند و به صورت صریح نظرات خودش را بیان کند
یک شرایطی را ایجاد کنید که طرف مقابلتان بتواند در مواقع لازم مکث کند و به صورت صریح نظرات خودش را بیان کند

۵٫ یک شرایطی را ایجاد کنید که طرف مقابلتان بتواند در مواقع لازم مکث کند و به صورت صریح نظرات خودش را بیان کند.

اکثر اختلافات به دلیل احساس شنیده نشدن، مورد احترام قرار نگرفتن، دوست داشته نشدن و مورد قدردانی قرار نگرفتن ایجاد می شوند
اکثر اختلافات به دلیل احساس شنیده نشدن، مورد احترام قرار نگرفتن، دوست داشته نشدن و مورد قدردانی قرار نگرفتن ایجاد می شوند

۶٫ همواره این نکته را به یاد داشته باشید که اکثر اختلافات به دلیل احساس شنیده نشدن، مورد احترام قرار نگرفتن، دوست داشته نشدن و مورد قدردانی قرار نگرفتن ایجاد می شوند.

در مرحله اول یک سری کارهایی را مشخص کنید که خودتان می توانید برای حل اختلاف موجود انجام دهید
در مرحله اول یک سری کارهایی را مشخص کنید که خودتان می توانید برای حل اختلاف موجود انجام دهید

۷٫ در زمانیکه می خواهید یک راه حلی را برای شرایط موجود پیدا کنید، در مرحله اول یک سری کارهایی را مشخص کنید که خودتان می توانید برای حل اختلاف موجود انجام دهید.

شما فقط خودتان و نقش تان در اختلاف را می توانید تغییر دهید و قادر به تغییر سایر افراد نیستید.
شما فقط خودتان و نقش تان در اختلاف را می توانید تغییر دهید و قادر به تغییر سایر افراد نیستید.

۸٫ توجه داشته باشید که شما فقط خودتان و نقش تان در اختلاف را می توانید تغییر دهید و قادر به تغییر سایر افراد نیستید.

تفکرات طرفین موجود در دعوا و اختلاف هم تغییر پیدا می کنند
تفکرات طرفین موجود در دعوا و اختلاف هم تغییر پیدا می کنند

۹٫ در اغلب مواقعی که ما از طریق پیاده روی کردن یا امتناع کردن از چالش و دعوا منجر به ایجاد یک تغییر مثبتی می شویم، تفکرات طرفین موجود در دعوا و اختلاف هم تغییر پیدا می کنند.

 در اغلب مواقعی که ما احساس می کنیم باید نظرات خودمان را توضیح بدهیم و بیان کنیم، اختلافات موجود تشدید می شوند
در اغلب مواقعی که ما احساس می کنیم باید نظرات خودمان را توضیح بدهیم و بیان کنیم، اختلافات موجود تشدید می شوند

۱۰٫ در اغلب مواقعی که ما احساس می کنیم باید نظرات خودمان را توضیح بدهیم و بیان کنیم، اختلافات موجود تشدید می شوند.

به یاد داشته باشید که در حین وجود داشتن اختلاف و دعوا، حرف های شما شنیده نخواهد شد
به یاد داشته باشید که در حین وجود داشتن اختلاف و دعوا، حرف های شما شنیده نخواهد شد

۱۱٫ به یاد داشته باشید که در حین وجود داشتن اختلاف و دعوا، حرف های شما شنیده نخواهد شد.

بعد از کاهش یافتن اختلاف و ایجاد یک فضای آرام در خانه، می توانید در رابطه با اتفاقات صورت گرفته و راه حل هایی که در آینده می توانید مورد استفاده قرار دهید، صحبت کنید.
بعد از کاهش یافتن اختلاف و ایجاد یک فضای آرام در خانه، می توانید در رابطه با اتفاقات صورت گرفته و راه حل هایی که در آینده می توانید مورد استفاده قرار دهید، صحبت کنید.

۱۲٫ بعد از کاهش یافتن اختلاف و ایجاد یک فضای آرام در خانه، می توانید در رابطه با اتفاقات صورت گرفته و راه حل هایی که در آینده می توانید مورد استفاده قرار دهید، صحبت کنید.

به جای گفتن مواردی که می خواهید متوقف کنید، سعی کنید مواردی را بیان کنید که می توانید در آینده بیشتر ببینید
به جای گفتن مواردی که می خواهید متوقف کنید، سعی کنید مواردی را بیان کنید که می توانید در آینده بیشتر ببینید

۱۳٫ همواره سعی کنید که دیدگاه مثبتی داشته باشید. به جای گفتن مواردی که می خواهید متوقف کنید، سعی کنید مواردی را بیان کنید که می توانید در آینده بیشتر ببینید.

اجازه ندهید که اقدامات سایر افراد بر روی انرژی شما تاثیرگذار باشند
اجازه ندهید که اقدامات سایر افراد بر روی انرژی شما تاثیرگذار باشند

۱۴٫ اجازه ندهید که اقدامات سایر افراد بر روی انرژی شما تاثیرگذار باشند.

به خاطر خودتان افراد مقصر را ببخشید و سعی کنید که انرژی تان را حفظ کنید
به خاطر خودتان افراد مقصر را ببخشید و سعی کنید که انرژی تان را حفظ کنید

۱۵٫ به خاطر خودتان افراد مقصر را ببخشید و سعی کنید که انرژی تان را حفظ کنید.

اجازه ندهید که سایر افراد بر روی تفکر شما تاثیر بگذارند
اجازه ندهید که سایر افراد بر روی تفکر شما تاثیر بگذارند

۱۶٫ اجازه ندهید که سایر افراد بر روی تفکر شما تاثیر بگذارند.

سعی کنید که در لحظه حال زندگی کنید (چرا که گذشته، گذشته است و آینده فعلا نیامده است) و از تک تک لحظات و فرصت های خودتان بیشترین استفاده ممکن را بکنید
سعی کنید که در لحظه حال زندگی کنید (چرا که گذشته، گذشته است و آینده فعلا نیامده است) و از تک تک لحظات و فرصت های خودتان بیشترین استفاده ممکن را بکنید

۱۷٫ زندگی کوتاه است، بنابراین سعی کنید که در لحظه حال زندگی کنید (چرا که گذشته، گذشته است و آینده فعلا نیامده است) و از تک تک لحظات و فرصت های خودتان بیشترین استفاده ممکن را بکنید.

توصیه ها:

در مورد خودتان صبور باشید، چرا که از بین بردن عادت های قدیمی زمان بر خواهد بود.

در مورد سایر افراد صبور باشید، آنها باید درک کنند که شما یک فرد جدیدی هستید.

هشدارها:

در اغلب مواقعی که رهیافت و دیدگاه خودتان را تغییر می دهید، یک مقدار طول خواهد کشید تا سایر افراد به این دیدگاه جدیدتان عادت کنند.

در اغلب مواقعی که صداقت وجود دارد، روابط موجود بهبود پیدا می کنند.

در مواقعی که رفتار خودتان را تغییر می دهید، ممکن است افراد دارای نیت و عملکرد بد با شما همراهی نکنند و رابطه شان را با شما قطع کنند.

به روز رسانی شده در: ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ , ترجمه : مشاور کو

تعریف خانواده از دیدگاه روانشناسی برای کودکان و بزرگسالان
تعریف خانواده از دیدگاه روانشناسی برای کودکان و بزرگسالان

یک رابطه خانوادگی می تواند به عنوان هر ترکیبی از …

متن های جذاب و ۱۰۰ پیامک زیبا, متن های جذاب در مورد خانواده
متن های جذاب و ۱۰۰ پیامک زیبا, متن های جذاب در مورد خانواده

متن های جذاب و ۱۰۰ پیامک زیبا, متن های جذاب در مورد …

چرا داشتن یک خانواده سالم اهمیت زیادی دارد؟
چرا داشتن یک خانواده سالم اهمیت زیادی دارد؟

روابط خانوادگی سالم و خوب باعث می شوند که فرزندا…

متن عاشقانه در مورد خانواده
متن عاشقانه در مورد خانواده

خانواده می تواند به عنوان گروهی از افراد تعریف ش…

نحوه اعلام کردن خبرهای مهم به خانواده تان
نحوه اعلام کردن خبرهای مهم به خانواده تان

آیا خبر مهمی دارید که باید به اطلاع خانواده تان ب…

تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی یکی از اعضای خانواده یا یک فردی که دوستش دارید
تصمیم گیری در مورد مرگ و زندگی یکی از اعضای خانواده یا یک فردی که دوستش دارید

هیچ فردی دوست ندارد در مورد این موضوع صحبت کند، و…

لذت بردن از یک هفته بدون موبایل و صفحه نمایش به همراه خانواده تان
لذت بردن از یک هفته بدون موبایل و صفحه نمایش به همراه خانواده تان

هر چند که تجربه کردن یک هفته بدون هیچ نوع صفحه نم…

نحوه متقاعد کردن والدین برای اختصاص دادن یک زمان مناسب به خودشان
نحوه متقاعد کردن والدین برای اختصاص دادن یک زمان مناسب به خودشان

مقالات متعددی در حوزه مربوط به نحوه مطلع کردن وا…