روابط خانوادگی سالم و خوب باعث می شوند که فرزندان شما احساس ایمنی و باارزش بودن داشته باشند.

همچنین این روابط یک احساس مناسبی را در خود شما هم ایجاد می کنند.

شما از طریق اختصاص دادن یک زمان مناسب به خانواده، ایجاد ارتباط مناسب با اعضای خانواده، انجام دادن کارهای تیمی و قدردانی از اعضای خانواده تان می توانید یک سری روابط خانوادگی سالم و مناسبی ایجاد کنید.

چرا خانواده اهمیت دارد؟
چرا خانواده اهمیت دارد؟

چرا خانواده اهمیت دارد؟

رابطه خانوادگی خوب، به تنهایی یک مورد لذت بخشی می باشد. روابط خانوادگی مناسب منجر به ایجاد یک فضای گرم و دوست داشتنی در خانواده می شوند.

ولی اهمیت روابط خانوادگی به این موارد محدود نمی باشد. سایر مواردی که منجر به اهمیت خانواده می شوند، عبارتند از:

این روابط منجر به ایجاد احساس ایمنی و دوست داشته شدن در کودکان می شوند و در نهایت باعث می شوند که ذهن بچه ها رشد پیدا کند؛

این رشد ایجاد شده در ذهن بچه ها باعث می شود که کودکان توانایی لازم را برای حل مشکلات مربوط به غذا خوردن، خوابیدن، یادگیری و رفتار کردن به دست بیاورند.

روابط خانوادگی مناسب باعث می شوند که اعضای خانواده تان به صورت راحت تری مشکلات را رفع کنند و اختلافات موجود را از بین ببرند.

این روابط باعث می شوند که همزمان با رشد مستقل تر بچه هایتان، شما و بچه هایتان بتوانید به نظرات مختلف یکدیگر احترام بگذارید.

در نهایت این روابط باعث می شوند که بچه هایتان به صورت مستقل، توانایی لازم را برای ایجاد روابط سالم داشته باشند.

بنابراین توجه کردن به روابطی که شما با بچه های خودتان و سایر اعضای خانواده تان دارید و پیدا کردن یک سری روش هایی برای بهبود این روابط اهمیت زیادی دارد.

حتی در صورتیکه یک سری مشکلاتی را در محیط کاری، در روابط خودتان با دوستانتان، در مدیریت خانه و سایر حوزه ها داشته باشید، باید بهترین برخورد ممکن را با بچه هایتان داشته باشید.

حتی افرادی که شلوغ ترین برنامه کاری را دارند، از طریق انجام دادن یک سری کارهای ساده ای می توانند روابط خانوادگی شان را بهبود دهند.

همچنین روابط خانوادگی مناسب یک بخش مهمی در خانواده های قوی هستند.

خانواده های قوی در نتیجه عشق، ایمنی، ارتباط و پیوستگی ایجاد می شوند. همچنین یک سری اصول و کارهای روتین هم در ایجاد این خانواده ها نقش دارند.

زمان مناسب و روابط خانوادگی
زمان مناسب و روابط خانوادگی

زمان مناسب و روابط خانوادگی

زمان خانواده مناسب می تواند در هر جایی صورت بگیرد. این مورد به این معنا است که اعضای خانواده بیشترین زمان ممکن را به بودن در کنار هم اختصاص دهند.

یک سری از کارهایی که شما می توانید برای ایجاد زمان خانواده مناسب در خانواده تان انجام دهید، عبارتند از:

از زمان های روزمره ای که در کنار یکدیگر هستید، برای صحبت کردن با یکدیگر و خندیدن استفاده کنید.

برای مثال، خوردن غذا در کنار هم و مسافرت کردن با هم، یک فرصت مناسبی برای بودن در کنار یکدیگر می باشد.

با هر یک از اعضای خانواده تان مکالمات شخصی داشته باشید تا روابط انفرادی تان را تقویت کنید. این مکالمه می تواند در پنج دقیقه قبل از خوابیدن هر یک از بچه ها انجام شود.

یک زمان مجزایی را به همسرتان اختصاص دهید. با این کار به بچه هایتان نشان خواهید داد که این زمان خانوادگی مناسب، یک تاثیر مثبتی بر روی روابط شما و همسرتان دارد.

به صورت منظم، یک سری کارهای سرگرم کننده ای را به همراه اعضای خانواده تان انجام دهید.

این کار سرگرم کننده می تواند یک مورد ساده ای همانند بازی فوتبال خانوادگی در پارک محلی در یکشنبه ها، یا بازی های تخته ای شبانه خانوادگی باشد که در طول هر هفته انجام می دهید.

در مورد کارهایی که می خواهید در یک سری از روزهای خاص (همانند روزهای تولد) انجام دهید، به همراه هم تصمیم گیری کنید. حتی بچه های کوچک هم می توانند در این تصمیم گیری ها نقش داشته باشند.

ارتباط مثبت و روابط خانوادگی
ارتباط مثبت و روابط خانوادگی

ارتباط مثبت و روابط خانوادگی

ارتباط مثبت عبارت از اختصاص دادن یک زمانی برای گوش دادن به صحبت های یکدیگر، گوش دادن بدون هیچ نوع قضاوت و بیان کردن صریح تفکرات و احساسات خودتان می باشد.

در صورتیکه شما در خانواده تان دارای ارتباط مثبتی باشید، هر فردی احساس درک شدن، مورد احترام قرار گرفتن و ارزشمند بودن خواهد داشت و این شرایط در نهایت به تقویت روابط شما منجر خواهد شد.

به منظور تقویت روابط خانوادگی تان می توانید از ایده های ارتباطی مثبت استفاده کنید که برخی از آنها عبارتند از:

زمانیکه همسرتان یا فرزندتان می خواهد صحبت کند، کارهایی که در حال انجام آن هستید را متوقف کنید و با توجه کامل به حرف های طرف مقابلتان گوش دهید.

به سایر افراد اجازه دهید تا دیدگاه ها یا احساسات خودشان را به صورت کامل بیان کنند.

ولی در برخی مواقع شما مجبور خواهد بود که به نیاز آنها برای صحبت نکردن احترام بگذارید (به خصوص در صورتیکه طرف مقابلتان، فرزند نوجوانتان باشد).

در حین صبحت کردن در رابطه با موارد مشکل (همانند قبول کردن اشتباهات) و احساسات مختلف، همانند عصبانیت، شوخی، ناامیدی، ترس و اضطراب، کاملا صریح و رُک باشید.

این نکته را به یاد داشته باشید که صحبت کردن در مورد عصبانیت یک مورد متفاوتی نسبت به عصبانی شدن می باشد.

آماده مکالمات خودانگیخته و بی اختیار باشید. برای مثال، اکثر بچه های نوجوان دوست دارند تا در مورد احساساتی که در حین خوابیدن دارند، صحبت کنند.

یک برنامه مناسبی برای مکالمات سخت داشته باشید، به خصوص مکالماتی که با فرزند نوجوان خودتان دارید.

برای مثال، مشکلات مربوط به مسائل جنسی، مواد مخدر، الکل، موضوعات آکادمیک و پول عبارت از موضوعاتی هستند که صحبت کردن در مورد آنها برای اکثر خانواده ها سخت است.

این برنامه به شما کمک خواهد کرد تا قبل از مطرح شدن این موضوعات، در مورد احساسات و ارزش های خودتان به خوبی فکر کنید.

از طریق تعریف کردن بچه ها و همسرتان، آنها را تشویق کنید. برای مثال می توانید بگویید که “لئو جان، زمانیکه بدون درخواست من کیف را به داخل خانه می آوری، کمک بزرگی به من می کنی. از صمیت قلب از تو ممنونم!”

قدردانی، عشق و تشویق را از طریق بیان کردن کلمات و بروز مهربانی نشان دهید.

این مورد می تواند یک کار ساده ای همانند گفتن “دوستت دارم” به فرزندتان در هر شب و در موقع خوابیدن باشد.

ارتباط غیرکلامی مثبت

تمامی ارتباطات به صورت کلامی صورت نمی گیرند، بنابراین توجه کردن به احساساتی که بچه هایتان و همسرتان به صورت غیرکلامی بیان می کنند، اهمیت زیادی دارد.

برای مثال، ممکن است فرزند نوجوانتان تمایلی به صحبت کردن با شما نداشته باشد، ولی از طریق رفتارهایش نشان دهد که بعد از آغوش گرفتن شما در یک شرایط مناسب و راحتی قرار می گیرد.

همچنین توجه کردن به پیام های غیرکلامی که شما می فرستید، اهمیت زیادی دارد.

برای مثال، در آغوش گرفتن، بوسیدن و ارتباط چشمی منجر به فرستادن این پیام می شود که شما می خواهید نزدیک بچه تان باشید.

ولی یک تن صدای ناخوشایند یا اخم کردن در حین انجام دادن یک کاری به همراه بچه تان، این پیام را به او خواهد رساند که نمی خواهید در کنارتان باشد.

کار تیمی و روابط خانوادگی

زمانیکه خانواده تان به عنوان یک تیم کار می کند، هر فردی احساس حمایت شدن خواهد داشت و توانایی لازم را برای مشارکت در کارهای خانه خواهد داشت.

زمانیکه هر فرد از اعضای خانواده یک درک مناسبی در مورد جایگاهش داشته باشد، خانواده به صورت راحت تری می تواند به عنوان یک تیم عمل کند؛

بنابراین داشتن انتظارات، محدودیت ها و مرزهای مناسب یک مورد مفیدی است.

یک سری از روش هایی که با استفاده از آنها می توانید کار تیمی را در خانواده تان گسترش دهید، عبارتند از:

تقسیم کردن وظایف خانگی. حتی بچه های کوچک خانواده هم احساس تعلق را دوست دارند

این احساس در نتیجه یک مشارکت ایجاد می شود (در برخی مواقع این احساس در مراحل نهایی ایجاد می شود).

بچه هایتان را در تصمیم گیری های مربوط به مواردی از قبیل فعالیت های خانوادگی، اصول و روزهای تعطیل مشارکت دهید.

به هر فردی (حتی بچه های کوچکتر) اجازه بدهید تا حرف خودشان را بگویند. جلسات خانوادگی یک روشی مناسبی برای این کار می باشد.

به بچه هایتان اجازه بدهید تا برخی از تصمیمات را خودشان بگیرند.

تصمیماتی که به بچه هایتان اجازه خواهید داد تا خودشان بگیرند، بستگی به توانایی ها و میزان بلوغ آنها و همچنین محدودیت های موجود در خانواده دارد.

برای مثال می توانید به فرزند ۱۲ ساله تان اجازه دهید که خودش در مورد پیاده رفتن از خانه به مدرسه یا با دوچرخه رفتن به مدرسه تصمیم گیری کند.

یک سری قوانین خانوادگی را تعیین کنید که به صورت مشخصی نشان دهند خانواده تان به چه نحوی می خواهد از اعضای خودش مراقبت کند و با آنها رفتار کند.

برای مثال قانون شما می تواند عبارت از این مورد باشد که “در خانواده ما، همه افراد به صورت احترام آمیز با هم صحبت می کنند.”

قوانینی شبیه این مورد باعث خواهد شد تا همه افراد در یک شرایط بهتری قرار بگیرند و زندگی خانوادگی تان دارای آرامش بیشتری باشد.

برای رفع مشکلات با یکدیگر همکاری کنید. این موارد شامل گوش دادن و تفکر آرام، در نظر گرفتن نظرات، احترام گذاشتن به دیدگاه سایر افراد، پیدا کردن راه حل های ساختاری و دستیابی به توافق می باشد.

قدردانی از یکدیگر و روابط خانوادگی
قدردانی از یکدیگر و روابط خانوادگی

قدردانی از یکدیگر و روابط خانوادگی

ارزش گذاری به یکدیگر یکی از مهمترین بخش های روابط خانوادگی مناسب می باشد. یک سری از روش هایی که با استفاده از آنها می توانید به یکدیگر ارزش قائل شوید، عبارتند از:

علاقمند بودن به زندگی یکدیگر. برای مثال، در مسابقات ورزشی ، تئاترها، نمایش های هنری و سایر مواردی که اعضای خانواده تان انجام می دهند، شرکت کنید.

در حین صبحت در مورد اتفاقاتی که در طول روز گذشته اتفاق افتاده است، همه اعضای خانواده تان را مخاطب قرار دهید. برای مثال می توانید بگویید که “لیزی، امروز چه موارد مهمی برایت اتفاق افتاد؟”

داستان ها و خاطرات خانوادگی را به اشتراک بگذارید. این کار می تواند به بچه ها کمک کند تا نسبت به مواردی که واضح نیستند یا مواردی که فراموش کرده اند، قدردان باشند.

برای مثال فرزند کوچکتان می تواند قدردان افتخارات ورزشی باشد که مادرش در دوران جوانی به دست آورده است، یا از خواهر بزرگش به دلیل مراقبت کردن از خودش در دوران بچگیش تشکر کند.

تفاوت ها، استعدادها و توانایی های یکدیگر را بپذیرید و از نقاط قوت همدیگر استفاده کنید.

برای مثال در صورتیکه از فرزند نوجوان خودتان به خاطر گوش دادن به قرائت درست فرزند کوچک خانواده قدردانی و تشکر کنید، این فرد احساس خواهد کرد که یک فرد مهم و مفیدی در خانواده است.

ترجمه و گردآوری : دکتر یاسر دادخواه

روان درمانی رابطه ای
روان درمانی رابطه ای

روان درمانی رابطه ای، به عنوان یک رهیافتی که می تواند نقش رابطه را در ایجاد رویداد های روزانه تشخیص دهد، تلاش د…

روش درمان زندگی رابطه ای
روش درمان زندگی رابطه ای

روش درمان زندگی رابطه ای (خویشاوندی) یک نوعی از مشاوره زوجین می باشد که هدف آن کمک به زوجین برای حل کردن تضاد ها…

تنفس درمانی ریچیئن
تنفس درمانی ریچیئن

تنفس درمانی ریچیئن، به عنوان یک رهیافت برای درمان عاطفی می باشد که از تمرینات تنفسی برای به دست آوردن وضعیت را…

رگرسیون درمانی

رگرسیون (برگشت) درمانی عبارت از یک رهیافت درمانی می باشد که بر روی حل اتفاقات مهم گذشته،  که تصوّر می شود بر ر…

روش درمانی تصحیح

روش درمانی تصحیح (تصمیم گیری مجدد در مورد درمان) بر مبنای این فرض ایجاد شده است که افراد بالغ بر  مبنای پیام های…